fbpx

Szanowni Państwo

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie nowego modelu biznesowego.

Zobacz Zapytanie Ofertowe

Z góry dziękujemy za złożenie oferty!