fbpx

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.

Cel kampanii

Kampania reklamowa na prośbę dla naszego klienta Barry Callebaut Polska na celu miała głównie zwiększyć świadomość marki jako pracodawcy. Jest to firma produkująca czekoladki więc również musieliśmy o to zadbać.

Głównym celem było stworzenie kreacji, w której pracownicy różnych szczebli mogli lepiej identyfikować się z firmą.

Padł pomysł połączenia stanowisk z konkretnymi czekoladami. Stąd np. dział human resources(HR) był w kształcie Serca.

Następnym krokiem było przygotowanie sesji zdjęciowej w naszym studio i stworzeni zdjęć do kampanii. Tym sposobem zajęliśmy się całą realizacją – zakup mediów + stworzenie kreacji. Kampania była skierowana wokół docelowego miejsca pracy.

Dzięki odpowiedniemu zasięgowi kampanii zbudowaliśmy większą świadomość o pracodawcy na rynku w jakim próbował zrekrutować swoich nowych pracowników.