RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalmedia sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 43 62-806. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: reklama@lokalmedia.pl oraz pod wskazanymi wyżej danymi adresowymi Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r..  Przetwarzane są one w celu napisania wiadomości, mającej na celu ocenę możliwości współpracy, również zaznaczając, że wiadomość nie jest ofertą marketingową w rozumieniu art. 66 KC.

Administrator danych przetwarza tzw. „dane służbowe”ogólnodostępne w internecie i  mogą obejmować m. in. imię, nazwisko, miejsce pracy, numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej, stanowisko lub inne dane o charakterze służbowym . Ogólnodostępność oznacza dostęp do danych poprzez portale społecznościowe o charakterze biznesowy np. Linkedin.pl, stronę internetową danej firmy lub Krajowy Rejestr Sądowy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu proszę o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od Pani/Pana podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi utrzymanie współpracy biznesowej.