Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Działając zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych LM OOH Sp. z o.o. oraz przysługujących Państwu prawach.

1. Administratorem państwa danych osobowych jest LM OOH Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Garbary 53/1, 61-869 Poznań, NIP: 7831877643, adres mailowy: ​reklama@lokalmedia.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) Zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją kampanii reklamowej, zgodnie z warunkami zamówienia, wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną związanych z realizacją umowy
b) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora.
c) Marketingu produktów własnych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych usług z zakresu realizacji kampanii reklamowych.
3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawodo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
4. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne

 1. b) ​Podmiotom dostarczającym i wspierającym usługi informatyczne
 2. c) Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi oraz organizacyjnymi przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z wymogami RODO.
  9. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu  o następujące kryteria:

   

  1. a) Przez okres związany z realizacją umowy oraz terminem przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy
   b) Przez okres, w którym przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych.
   c) Przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.2c powyżej, tj. przez okres realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów
   d) Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
   10. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis ​formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
   11. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
   12. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   b) realizacji celów określonych w pkt. 11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza

Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
13. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) E​ d g ​e
b) ​Internet Explorer
c) ​Chrome
d) ​Safari
e) F​ i r e f o x
f) ​Opera
Urządzenia mobilne:
a) A​ n d r o i d
b) ​Safari (iOS)
c) ​Windows Phone